Jalan jalan © 2012 . All rights reserved.

W drodze…/ On the road…

English version below

Miało być “Sajgon” w tytule, ale iż wielce możliwe, że prawdziwy Sajgon gdzieś na tej mojej stronie będzie to zrezygnowałam litościwie z wprowadzania takich pułapek. Cały  proces budowy strony tak wielkomyślny nie był, więc mimo najszczerszych chęci będą się tu jeszcze działy rozmaite wykopki, posunięcia nielogiczne, wpisy niechronologiczne i galerie widma. Chciałoby się powiedzieć, iż jest to wynik jedynie ułomności technicznej, a nie odzwierciedlenie stanu umysłu autorki, ale to oświadczenie poważnie naruszałoby politykę uczciwości na tym blogu .

Na kolejny wpis zapraszam w bliżej nieokreślonym czasie, bo robotna jestem w rytmie azjatyckim, więc mimo najszczerszych starań polskiego tempa życia nie dogonię. Dość powiedzieć, że 27 miesięcy zajęło mi dojście do tego etapu…

Tymczasem telegramy, donosiki, myśli nieuczesane, pocztówki i inne treści, które nie doczekały się szacowniejszej wersji wysyłam na stronę fejsbukową kASIA jalan jalan, na którą serdecznie zapraszam.

P.S. A propos “bliżej nieokreślonego czasu” oraz z szacunku do Waszego czasu umieściłam opcje “Z dostawą do domu / Subscribe” (na dole strony). Wpisując swój e-mail w okienko tej opcji załatwiacie sobie łatwe i przyjemne powiadomienia o nowych wpisach bezpośrednio do skrzynki mailowej.

English

That post was supposed to be titled Saigon (as that’s how in my country we call a level of a  mess that escapes human imagination), but as a real Saigon should sooner or later appear somewhere here, I resign from introducing that kind of traps. The entire process of constructing this website that merciful wasn’t. Despite of my best efforts and sincere intentions, I foresee mountains of errors, illogical movements, non chronological entries and ghost galleries. I would like to say that it  is merely the result of technical deficiencies, and does not reflect the state of mind of the author, but this statement would seriously undermine the policy of honesty in this blog.

I invite you for the following entries, although as I’m productive in the asiatic rhythm, they will appear against any blog rules not regularly and in the closely undefined time. Suffice to say that it took me 27 months to get to that stage… I  hope that despite of all the difficulties you’ll enjoy the content of that website as much as I did collecting it.

In the meantime I drop short news, comments, thoughts and postcards from the road on the facebook page kASIA jalan jalan, that you’re most welcome to join.

P.S. A propos “undefined” time and with respect to your time I set a “subscribe” option. You can sign for it and you’ll get a notification of the new entries directly to you e-mail box.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*